Verdens reneste vann

Isklar_web_topp_1980x600_2

Smaken av den urørte, norske naturen

Utvikling av nettstedet isklar.no

OPPGAVE:
Å utvikle et nettsted som gjenspeiler merkevaren isklar. “Isklar har et dokumentert lavt mineralinnhold. Vi fanger det rene, naturlig filtrerte vannet fra isbreen og lar deg drikke det der du er. Ikke noe annet vann formidler smaken av den urørte, norske naturen bedre”!

LØSNING:
PLAY har utviklet et nettsted som tydelig kommuniserer isklar sine verdier (stolt – rå – urørt – levende) og merkevaren verdens reneste vann fra Hardanger, Norge. En viktig del av innholdet er å fronte det brede utvalget isklar tilbyr og isklar sine sponsorater.                         Her finner du web: