Skolestart 2015

COOP_barnas uker_topp_1980x600

Skolestart 2015 TINE og Coop

Butikk-kampanje i 4 kjeder

OPPGAVE:
Utvikle idé og visuelt konsept for salgsutløsende butikk-kampanje for TINE i tilknytning til skolestart-kampanje hos Coop høsten 2015.

LØSNING:
PLAY har utviklet  4 ulike butikk-kampanjer hos Coop  – hhv for Obs, Marked, Mega og Extra. Kampanjen skal bidra til økt fokus på TINE sine produkter i en periode der barnefamilier er tilbake i hverdagen etter ferien og er opptatt av sunne og smakfulle måltider til frokost eller matpakken.