Røykeslutt

Bli røykfri med hjelp fra legen

Animasjonsfilm og digital kampanje for Pfizer

OPPGAVE:                                                                                                                                                           

Sjansen for å lykkes med røykeslutt øker betraktelig etter en samtale med fastlegen. PLAY har fått i oppdrag å utvikle kommunikasjon som skal motivere til handling, bidra til å formidle kunnskap om legens viktige rolle i prosessen med røykeslutt  og bevisstgjøre økonomiske besparelser ved røykeslutt.

LØSNING:                                                                                                                                                        

Debatten går friskt om hvem som skal betale for behandling for de som ønsker å slutte å røyke, og PLAY har en film om hvordan man øker sjansen for å bli røykfri, ute. Filmen er laget på oppdrag fra Pfizer, som ønsker å snakke med de som bryr seg om en røyker, like mye som røykeren selv.

Filmen distribueres mot segmenterte målgrupper på Facebook og spiller på situasjoner som alle som er i et forhold med en røyker kan kjenne seg igjen i.
Alle som røyker vet at det er farlig, men det endelige insentivet for å legge vekk sigarettene er gjerne noe annet. Som for eksempel hensynet til de rundt seg eller ønsket om litt større økonomisk handlefrihet. PLAY håper flere, uansett grunn, bestemmer seg for å oppsøke legen sin og får nyte godt av en røykfri hverdag.