Nettsted for Sensum

Sensum i ny og profesjonell drakt

Opplevelsesbasert kommunikasjon

OPPGAVE:
Sensum er et eventselskap med spesialisering innenfor opplevelsesbasert kommunikasjon, og representerer en hybrid mellom et event- og  kommunikasjonsbyrå.  Sensum valgte PLAY Reklamebyrå for å utvikle et nytt nettsted som i større grad enn tidligere løsning ville fremme og kommunisere profesjonalitet, faglig tyngde, erfaring og den sterke posisjonen de har i bransjen.

LØSNING:
PLAY har utviklet et nettsted som gjennom visuelt uttrykk, struktur, filmer og animasjoner forenkler kommunikasjonen av tjenester, referanser, posisjon – og på hvilken måte Sensum bistår kunder med å løse sine mål. Se nettsted her: https://sensum.no/