melk.no – Laktoseintoleranse

Informasjonskampanje

PLAY vant byråkonkurranse om utvikling av informasjonskampanje.

OPPGAVE:
Det er mange myter rundt laktoseintoleranse, og feildiagnostisering er utbredt. Opplysningskontoret for Meieriprodukter utlyste en byråkonkurranse om utvikling av en informasjonskampanje rundt laktoseintoleranse med det formål å avlive myter og opplyse om riktig diagnostisering og riktig kosthold. PLAY vant konkurransen.

LØSNING:                                                                                                                                                        PLAY har utviklet en opplæringspakke distribuert som DM til leger og helsepersonell, inkludert informasjonsmateriell og hjelpemidler til bruk i diagnostiseringen av pasienter. Leveransen fra PLAY har også inkludert utvikling av et nettsted, informasjons- og animasjonsfilm og bannerkampanje. Kunden er meget fornøyd med resulatet av kampanjen.