Melk.no – Informasjonsfilm

Informasjonskampanje

Informasjonsfim mot pasient og helsepersonell

OPPGAVE:
Det er mange myter rundt laktoseintoleranse, og feildiagnostisering er utbredt. Opplysningskontoret for Meieriprodukter utlyste en byråkonkurranse om utvikling av en informasjonskampanje rundt laktoseintoleranse med det formål å avlive myter og opplyse om riktig diagnostisering og riktig kosthold. PLAY vant konkurransen.

LØSNING:                                                                                                                                                        PLAY har utviklet en informasjonsfilm for å kommunisere legens viktige rolle for riktig diagnose og veiledning om kosthold i tilknytning til laktoseintoleranse. Leveransen fra PLAY har også inkludert opplæringspakke distribuert som DM til leger og helsepersonell, inkludert informasjonsmateriell og hjelpemidler til bruk i diagnostiseringen av pasienter. PLAY har også utviklet en digital kampanje, inkludert nettsted.