LPP informasjonsfilm

LPP – Profilfilm 2 from PLAY Reklamebyrå on Vimeo.

Du hjelper andre

Kommunikasjonsplattform

OPPGAVE:
LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. For å øke kjennskapen til LPP sitt virke og medlemstilbud har PLAY fått i oppgave  å utvikle kommunikasjonsstrategien.

 

LØSNING:
De fleste pårørende ønsker å bli inkludert i behandlingen av sine egne. Som pårørende er ofte den største utfordringen at man ikke forstår hverken sykdomsbildet eller systemet. Situasjonen blir derfor ekstra krevende når man som pårørende har flere viktige roller – som feks. kunnskapskilde, omsorgsgiver, pasientens representant, pasientens nærmiljø – og ikke minst pårørende med egne behov. Utfordringen er å nå de pårørende i en tidlig fase før de blir utslitte og står i fare for å selv bli pasienter.

PLAY har utviklet en kommunikasjonsplattform under konseptet “Du hjelper andre, men hvem hjelper deg”? Leveransen til LPP inkluderer utvikling av annonsekampanje, profilbrosjyre og film for TV/kino med visning julen 2015. LPP.no