Inspirerende lesning

Kampanjeåret på storkjøkken

B2B, content-kampanjer for TINE Partner

Oppgave:

TINE Partner kjører 4 store kampanjer mot sine samarbeidspartnere i løpet av et år. De leverer til alle profesjonelle kjøkken – fra sentralkjøkken for store institusjoner til små caféer. Det betyr at alle deres samarbeidspartnere har svært forskjellige behov, samtidig som at det er ønskelig å ha en helhetlig stil og tone på kommunikasjonen til dem alle.

Matvanene våre følger årstidene og kampanjefokus settes med utgangspunkt i de forskjellige meieriproduktenes popularitet i løpet av året. For selv om de mange kundene til TINE Partner har svært forskjellige utfordringer, er de alle på jobb for å innfri folks forventninger til menyen i de forskjellige sesongene.

Kampanjenes nav er magasinet, i både fysisk og digital utgave, samt at kampanjene støttes i fagpresse og over FB. I tillegg utvikler vi materiell for kantiner og caféer.

Løsning:

Med utgangspunkt i TINEs enorme oppskriftsbase, spennende leverandører og ikke minst fageksperter, har vi samlet inspirerende matstoff for profesjonelle på kjøkken. Målet med magasinene er både å informere, inspirere og forenkle hverdagen på kjøkken over hele landet.

Inspirasjonsmagasinenes navn blir også til navnet på den aktuelle kampanjen. Til sommeren lagde vi SOMMERSMART, til høsten kom HØSTFRYD og til jul har vi spredt JULEGLEDE.

Magasinene inneholder selvfølgelig mange oppskrifter i tillegg til innsikt i produksjon, mattradisjoner og innsidetips fra TINEs mange fageksperter. Dette innholdet har vi tilrettelagt for bruk på tinehandel.no og laget annonser, native-ads og materiell til bruk i kantiner.

Idé, design og redaksjonelt arbeid er levert av PLAY