Informasjonskampanje – LMI

Å jobbe med legemidler betyr å se framover

Informasjonskampanje Legemiddelindustrien på Facebook

OPPGAVE:
Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI valgte PLAY Reklamebyrå som samarbeidspartner til å utvikle en informasjonskampanje der formålet var å vise hva industrien står og jobber for, presentere faktabasert informasjon og hvilken viktig samfunnsrolle legemiddelindustrien har.

LØSNING:
PLAY har utviklet idé, konsept og filmer som distribueres mot en bred målgruppe på Facebook. Vi har tatt utgangspunkt i en synliggjøring av Karita Bekkemellum (Adm.dir i LMI) som frontfigur og  talsperson på vegne av bransjen, der hun gjennom videoer og statiske poster presenterer faktainformasjon som i stor grad møter etablerte myter om bransjen, og informasjon om hvilken stor innsats bransjen gjør for å utvikle medisiner som redder liv hver dag.