Hjertesyke barn

Rekruttere givere

Digital kampanje Facebook og instagram

OPPGAVE:                                                                                                                                                           

Bakgrunnen for FFHB (Foreningen for hjertesyke barn) sitt virke er å bevisstgjøre publikum om de utfordringer hjertesyke barn og deres familier sliter med. Det blir født 500 hjertesyke barn hvert år, 50 av disse får aldri oppleve ettårsdagen sin. I tillegg til begrensninger som for barnet vil ligge i fysisk aktivitet vil læringskurven for barn med hjertefeil være annerledes og de står overfor større mentale utfordringer enn jevnaldrende friske i ungdomstiden. De fleste har behov for medisinsk oppfølging hele livet.

FFHB jobber for at ingen skal miste livet pga hjertefeil, og å gi de som lever med hjertefeil et godt liv. For å sikre inntekter til forskning og utvikling fikk PLAY i oppgave å utvikle en kampanje som skulle nå ut til nye givere.

LØSNING:                                                                                                                                                           

PLAY har utviklet idé og konsept for en reklamefilm der hovedbudskapet er “Gi flere hjertesyke barn mange bursdager å glede seg til”. Filmen ble distribuert mot ulike segmenter/målgrupper på Facebook i en 3 ukers kampanjeperiode desember 2016, der målsetningen var å skaffe et antall nye givere og kartlegge attraktive segmenter.

Vi testet ulike budskap mot utvalgte segmenter for å finne de segmenter som konverterte best, for så å målrette mot de segmenter med best resultater i innledende runde av kampanjen. Vi endte opp med 10% flere givere enn målsetning, og kunden satt igjen med et godt utgangspunkt for målretting mot en attraktiv målgruppe i 2017.