Hepatitt C

Digital kampanje for MSD Norge

Nye behandlingsmetoder Hepatitt C

Utfordring:

Det er i dag litt over 30 000 mennesker i Norge med hepatitt C. Det finnes flere forskjellige typer av hepatitt C og for noen av dem har behandling vært en tung prosess. Men bare i løpet av de siste årene har det kommet til nye og enklere behandlingsmåter, som nå er tilgjengelige i Norge.

MSD ønsker å fortelle mennesker med hepatitt C, og alle som kjenner noen med sykdommen, at ny behandling er tilgjengelig. Men for å dra nytte av tilbudet må man gå gjennom en lege, noe som ikke er like attraktivt eller enkelt for alle.

I 2017 gjennomførte vi en digital kampanje som fokuserte på det utvidede behandlingstilbudet for hepatitt C. Svært mange har oppsøkt og gjennomført behandling etter denne kampanjen, men det er fortsatt hepatitt C smittede som ikke har benyttet seg av tilbudet. 2018-kampanjen skal nå de som av ulike årsaker ikke har kommet i gang med et behandlingsopplegg enda, både direkte, gjennom deres pårørende og helsepersonell de kommer i kontakt med.  

Løsning:

Dette er en kampanje som er spisset mot en smal målgruppe på FB og display (GDN), og mange av dem som eksponeres for budskapet har sett det tidligere. PLAY har også utviklet en landingsside https://msdhepatittc.no/ . I oppfølgingen av 2017 kampanjen, som utelukkende fokuserte på å fortelle om den nye behandlingen,  valgte vi derfor å inkludere litt mer informasjon i runde to. Nå legger vi fokus på hvordan man kan unngå å spre eller bli utsatt for hepatitt C smitte, i tillegg til å minne om at man bør oppsøke lege og se om man kan bli henvist til spesialist.